Stämmohandlingar

Denna länken visar:  Seacapt 2022 Årsredovisning Protokoll årsstämma 20 maj 2023 ombord MS Trubaduren på en skärgårdstur. ÅRSSTÄMMA SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2023-05-20 1. Mötet öppnas 2. Val av stämmoordförande: Jan Brügge 3. Upprättande av röstlängd (närvarande samt ev. fullmakter): 42 st 4. Val av två personer att justera stämmans protokoll: Lennart Höglund och Björn […]