Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening

Välkommen till Sjökaptensföreningen i Göteborg
Medlemmarnas semesteranläggning - Smedstorp - Bäckaviken

PROTOKOLL FORTSÄTTNING AV ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2022-05-04 Ombord S/S Marieholm, 32 deltagare Mötet öppnas av föreningens

Läs mer...

   STADGAR. OBS: Vi håller på att omarbeta stadgarna i maj/juni 2022 efter Finansinspektionens direktiv. Nytt förslag

Läs mer...

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske efter att ha fyllt 45 år.

Inloggning för styrelsen