SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA understödsförening

Välkommen till hemsidan för "Sjökaptensföreningen i Göteborg" - april 2021

Vi har även en Facebook sida. Klicka på loggan…

Senaste nytt.....

Protokoll från årsmötet 17 april 2021

PROTOKOLLÅRSMÖTE  SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA  2021-04-17 Närvarande 17 medlemmar digitalt via ZOOM Mötet öppnas av föreningens ordförande Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter

Läs mer...

Inloggning för styrelsen

Bli Medlem

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske vid högre ålder än 45 år.