SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA understödsförening "Sjökaptensföreningen i Göteborg"

Välkommen till vår hemsida
Mer information finns både uppe och nere på sidan.

Revisionsrapporter för Pensionskassan, Donationsfonden, Minnesfonden och Stiftelsen Smedstorp 2020

Läs mer...

Inlägg 2021-06-19 PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande 2.

Läs mer...

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet.  Till Finansinspektionen för godkännande.  

Läs mer...

KOMMANDE MÖTEN: Årsmöte 2022 -våren, ännu ej fastställd. Föreningsstämma 2022 PRELIMINÄRT – ombord Marieholm vid kaj den

Läs mer...

Bli Medlem

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske efter att ha fyllt 45 år.

Inloggning för styrelsen