SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA understödsförening

Smedstorp

                                      Vi är även på Facebook. Klicka här

Protokoll, information mm

Inlägg 2021-06-19 PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande 2. Mötesordförande, sekreterare och justerare utses:

Läs mer...

Välkommen till "Sjökaptensföreningen i Göteborg"
Mer information finns både uppe och nere på sidan.

Inloggning för styrelsen

Bli Medlem

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske efter att ha fyllt 45 år.