SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA understödsförening "Sjökaptensföreningen i Göteborg"

Välkommen till vår hemsida
Mer information finns både uppe och nere på sidan.

Medlemmarnas semesteranläggning - Smedstorp - Bäckaviken

PROTOKOLL 2021-09-23 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Skeppsredare Wilh. R. Lundgrens minnes- och donationsfond Stiftelsen Wilh R

Läs mer...

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet.  Till Finansinspektionen för godkännande.  

Läs mer...

KOMMANDE MÖTEN: Årsmöte 2022 Preliminärt 9 april kl. 11.00 ombord på en skärgårdsbåt Föreningsstämma 2022 Preliminärt 22

Läs mer...

Bli Medlem

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske efter att ha fyllt 45 år.

Inloggning för styrelsen