Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening

Årsstämma 2023. Prel. den 20 maj .
Allmän stämma 2023. Prel. den 5 oktober.
Medlemmarnas semesteranläggning - Smedstorp - Bäckaviken

Flaggnummer och namn från 2019-12-31 1733 Abrahamsson, Bernt 1803 Abrahamsson, Sven 1760 Ahlbom, Hans 1879 Ahlman, Tryggve

Läs mer...

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som

Läs mer...

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständig sjökaptensexamen och slutbetyg. Inträde i föreningen får inte ske efter att ha fyllt 45 år.

Inloggning för styrelsen