GDPR

GDPR – Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (EU General Data Protection Regulation 2066/679 (GDPR)) som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge er en översikt över den data som vi samlar in och lagrar för att kunna skicka information till er medlemmar.

Typ av data som vi samlar in
Vi samlar in den personliga data som vi måste ha för att Du skall bli medlem i pensionskassan. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, år för fullständig sjökaptensexamen, make/makas namn och personnummer samt vilket år inträdet sker som medlem i Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
Vi registrerar också inbetalda pensionsavgifter och utbetalningar.

Namn, adress, e-postadress samt telefonnummer används även för utskick av information kring Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening aktiviteter.
Namn, hemort och vilket år medlemmen inträdde som medlem i Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening används även för den tryckta medlemsmatrikeln som delas ut till medlemmarna var femte år. I framtiden kommer eventuellt även födelseår, examensår och porträttbild att införas.

Grund för lagring av personliga data
När vi processar den personliga data som vi samlar in förlitar vi oss på vårt legitima intresse i att upprätthålla Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening aktuell.

Lagring av personliga data
Din personliga data kommer att sparas så länge du är pensionsinbetalare/pensionstagare. I samband med att pensionstagare eller maka/make/barn som mottager pension avlider sparas bara relevant data för historiebeskrivning av Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening.

Säkerhet
Vi använder ett datoriserat register. Endast styrelsen och dess tjänstemän har tillgång till det datoriserade medlemsregistret. Den tryckta matrikeln distribueras till alla medlemmar efter varje uppdatering, detta sker normalt var femte år.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken personliga data vi lagrar och använder rörande dig och du har rätt att begära ut en kopia av denna. Du har också rätt att begära rättning av felaktiga data som lagrats om dig och du kan också under vissa omständigheter begära att din personliga data raderas samt att användningen begränsas. Du har också rätt att motta din personliga data i ett maskinläsbart format.

Denna information införs på ” Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening ” hemsida www.seacapt.se under rubriken GDPR

Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening /styrelsen
13 mars 2019

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13 416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se