Sjökaptensföreningen i Göteborg

Föreningen ombildades till en av myndigheterna godkänd Försäkringsföreningen 2022-09-16

”Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening” med org. nr. 857201-5298.

Föreningen har två ordinarie möten varje år.
Ett årsmöte på våren och ett allmänt möte på hösten.

Nuvarande verksamheter
Föreningen bedriver en omfattande verksamhet i olika former. Dels genom pensioner enligt stadgar och grundidé med därtill hörande administration och fondförvaltning, dels genom förvaltning och uthyrning av fritidsanläggningen Smedstorp samt föreningens båda fastigheter på Norra Gubberogatan i östra Göteborg.

Fastigheterna i Göteborg förvaltas och uthyres av föreningens tillhöriga ”Wilh R Lundgrens Minnesfond”. Org.nr. 857201–5298

Fritidsanläggningen Smedstorp i Hällingsjö förvaltas och uthyres av ”Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp”. Org. Nr. 802478–2206

Erhållna pensioner och bidrag i form av subventioner har idag inte samma betydelse som i föreningens tidiga historia, men kan dock i många fall bidra till att på ett inte oväsentligt sätt höja livskvaliteten för medlemmarna. En annan viktig del härvidlag, är den möjlighet som vid möten och sammankomster ges att träffa kollegor och likasinnade under trevliga och gemytliga former.

Medlemsstatistik reviderad 18 november 2021:
Vi har 585 medlemmar.
Därav 313 aktiva under 65 år samt 272 pensionärer och 71 änkor med efterlevandepension. 12 har fått ett fribrev.

Året 2021 avled 10 medlemmar. Vi fick också 6 nya medlemmar samt 13 som blev pensionärer.

Under 2022 blir ytterligare 13 medlemmar pensionär. 

Medlemmarnas namn samt stadgar (OBS nya stadgar finns från den 2022-09-16) finns i en matrikel som normalt utges vart femte år. Senaste utgåvan kom år 2020. Matrikeln finns i tryck och har delats ut till alla medlemmar, kan  också rekvireras digitalt från seacapt@seacapt.se

Adress:

Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13
416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

Adressändringar

Det är mycket viktigt att alla medlemmar meddelar adressändringar direkt till föreningen, använd formuläret för att skicka dina nya uppgifter till sekreteraren.