Föreningen

Föreningen ombildades till en av myndigheterna godkänd Försäkringsförening 2022-09-16

”Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening” med org. nr. 857201-5298.

Föreningen har två ordinarie möten varje år.
En årsstämma på våren och en allmän stämma på hösten.

Nuvarande verksamheter
Föreningen bedriver en omfattande verksamhet i olika former. Dels genom pensioner enligt stadgar och grundidé med därtill hörande administration och fondförvaltning, dels genom förvaltning och uthyrning av fritidsanläggningen Smedstorp samt föreningens båda fastigheter på Norra Gubberogatan i östra Göteborg.

Fastigheterna i Göteborg på Norra Gubberogatan 13-15 förvaltas och uthyres av föreningens tillhöriga ”Wilh R Lundgrens Minnesfond”. Org.nr. 857201–5298

Fritidsanläggningen Smedstorp, Bäckaviken i Hällingsjö förvaltas och uthyres av ”Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp”. Org. Nr. 802478–2206

Erhållna pensioner och bidrag i form av subventioner har idag inte samma betydelse som i föreningens tidiga historia, men kan dock i många fall bidra till att på ett inte oväsentligt sätt höja livskvaliteten för medlemmarna. En annan viktig del härvidlag, är den möjlighet som vid möten och sammankomster ges att träffa kollegor och likasinnade under trevliga och gemytliga former.

Medlemsstatistik 31 december 2022:
Vi är 583 medlemmar.
Därav 310 aktiva under 65 år samt 273 pensionärer samt 71 änkor med efterlevandepension. Inga barn under 18 år som får pension. Pensionssumman 2022 uppgick till 569 931 kronor.

Året 2022 avled 11 medlemmar. Vi fick också 8 nya medlemmar. Det var 13 som blev pensionärer under 2022.

Medlemmarnas namn samt stadgar (Stadgarna ändrades 2022-09-16) finns i en matrikel som normalt utges vart femte år. Senaste utgåvan kom år 2020. Matrikeln finns i tryck och har delats ut till alla medlemmar, kan  också rekvireras digitalt från seacapt@seacapt.se. En uppdaterad, 2023-05-21, enkel matrikel finns här på hemsidan.

Adress:

Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13
416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

Adressändringar

Det är mycket viktigt att alla medlemmar meddelar adressändringar direkt till föreningen, använd formuläret för att skicka dina nya uppgifter till sekreteraren.