Uppdaterad 2020/2021/2022

Sjökaptensföreningens Pensionskassa:

Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.
För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %.

Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur föreningens kapital utvecklas.
Vart femte år görs en ny beräkning av hur stort tillägg vi kan betala ut i förhållande till föreningens ekonomiska situation, en så kallad försäkringsteknisk utredningen. Utredningen görs av en oberoende Aktuarie och baseras på Finansinspektionens föreskrift FFFS 2007:31

Vid den Senaste Utredningen från 2019 blev resultatet att på grund av det rådande marknadsläget med extremt låga räntor, vilket medför lägre avkastning, samtidigt som kapitalvärdet av våra åtaganden (Pensionsutbetalningar) ökar bör tilläggspensionen sänkas till 4% för att bättre spegla den ekonomiska situationen..

Från 2020 är tilläggspensionen 4%

Ett exempel mars 2021:

En som blir medlem vid 30 års ålder och betalar in 1 800 kr per år i 35 år.
Pensionstalet blir då 76 007 kr (75% av inbetalt belopp efter uppräkning med 2,5% per år)
Garantipensionen (6,5 % av 76 007 kr)                  =   4 940 kr
Tilläggspensionen (4 % av 76 007 kr)                   =   3 040 kr
Total pension livet ut från 65 års ålder blir då   = 7980 kr/år.

Pensionen utbetalas första gången den 1:e mars det år medlemmen blir 65 år och sedan varje år livet ut och utgår därefter även till änka/änkling. Skatt dras normalt vid utbetalningen med 30%.
Inbetalningen av pensionsavgifter är inte längre avdragsbar i deklarationen efter beslut av Sveriges riksdag.

I jämförelse med andra pensionskassors utdelning så hävdar sig Sjökaptensföreningens fortfarande mycket bra

Hälsningar från Kassören / 2020

—————————————————————————–