Styrelser

Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening, donationsfonden och minnesfondens styrelse 2021 -2022

Ordförande 
Sjökapten Jan Brügge 

Pensionerad mästerlots

Flagg nr 1742 
Tfn: 0708-611 154
E-post:
ordforande@seacapt.se

Vice Ordförande 
Sjökapten Bengt Viknander 

Befälhavare Stena Line

Flagg nr 2268 
Tfn: 0739-421 771
E-post: bengt.viknander@stenaline.com

Kassör
Sjökapten Joakim Svedung

Befälhavare Tarbit Shipping

Flagg nr 2177
Tfn: 0703-749 486
E-post:
kassor@seacapt.se

Sekreterare (Smedstorp)
Sjökapten Peter Nielsen

Befälhavare Stena Line

Flagg nr 2273
Tfn: 0707-316 746
E-post: 
petnie1972@gmail.com

Ledamot (Bostadskön)
Sjökapten Magnus Dahlström

Befälhavare Stena Line

Flagg nr 2189
Tfn: 0739-421 637
E-post: 
dahlstrommagnus7@gmail.com

Suppleant
Sjökapten Christer Olausson

Pensionerad mästerlots

Flagg nr 1890
Tfn: 0723-418 283
E-post: 
christer.s.olausson@gmail.com

Suppleant
Sjökapten Andreas Edvall

Lots i Göteborg

Flagg nr 2239
Tfn: 0703-190 800
E-post: 
andreasedvall@gmail.com

Revisor
Sjökapten Patrik Wikand

Mästerlots i Göteborg

Flagg nr 2193
Tfn: 0708-633 912
E-post: 
patrik.wikand@sjofartsverket.se

"Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp" styrelse 2021 - 2022

Jan Brügge, ordförande

Peter Nielsen, sekreterare

Joakim Svedung, kassör

Patrik Wikand, revisor

Revisorsuppleant:
Sjökapten Peter Hafstrand Flagg nr 2106
Sjökapten Linda Svensson Flagg nr 2299

Extern revisor:
Revisor Anders Hegmo Baker Tilly EMK

Valberedning:
Sjökapten Magnus Dahlström Flagg nr 2189
Sjökapten Kalle Svensson Flagg nr 1948
Sjökapten Daniel Magnusson Flagg nr 2244

Webbansvarig:
Ordförande Jan Brügge Flagg nr 1742

Förvaltare på fritidsanläggningen ”Smedstorp”

Kristina ”Kickan” Hellsvik-Cremonese

Bäckaviken 201
438 95 Hällingsjö
Tfn 0707-94 43 45
E-post: hellsvik@yahoo.comAdress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13
416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

2021-09-02. Bengt Viknander, Peter Nielsen, Andreas Edwall, Magnus Dahlström, Patrik Wikand, Peder Lfqvist, Christer Olausson, Jan Brügge