Styrelser

Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening. Styrelsen 2024 -2025

Ordförande
Sjökapten Magnus Dahlström

Flagg nr 2189
Tfn: 0739-421 637
E-post: 
dahlstrommagnus7@gmail.com
Vice ordförande 
Sjökapten Bengt Viknander 
Flagg nr 2268 
Tfn: 0739-421 771
E-post:
bengt.viknander@stenaline.com
Kassör
Sjökapten Joakim Svedung
Flagg nr 2177
Tfn: 0703-749 486
E-post: 
kassor@seacapt.se
Sekreterare 
Sjökapten Peter Nielsen
Flagg nr 2273
Tfn: 0707-316 746
E-post:
petnie1972@gmail.com

Ledamot
Sjökapten Andreas Edvall

Flagg nr 2239
Tfn: 0703-190 800
E-post: 
andreasedvall@gmail.com

Suppleant
Sjökapten Christer Olausson

Flagg nr 1890
Tfn: 0723-418 283
E-post: 
christer.s.olausson@gmail.com

Suppleant
Sjökapten Otto Eliasson

Flagg nr 2198
Tfn: 0707-630 249
E-post:
otto.eliasson@telia.com

Revisor
Sjökapten Patrik Wikand

Flagg nr 2193
Tfn: 0708-633 912
E-post: 
patrik.wikand@sjofartsverket.se

"Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp" av Länsstyrelsen godkänd stiftelse.
Styrelse 2024 - 2025

Ordförande Magnus Dahlström

Sekreterare Peter Nielsen 

Kassör Joakim Svedung

Revisor Patrik Wikand

Extern revisor Anders Hegmo, Baker Tilly EMK

Revisorsuppleant:
Sjökapten Peter Hafstrand Tfn: 0736 901420. Flagg nr 2106
Sjökapten Linda Svensson. Tfn: 0702 395213. Flagg nr 2299

Extern revisor:
Revisor Anders Hegmo . Tfn: 0705 775505. Baker Tilly EMK

Valberedning:
Sjökapten Jan Brügge Flagg nr 1742
Sjökapten Tomas Wahlström Flagg nr 1878

Fritidsanläggningen ”Smedstorp”
Bäckaviken 201, 438 95 Hällingsjö

Kristina ”Kickan” Hellsvik-Cremonese

Tfn 0707-94 43 45
E-post: hellsvik@yahoo.com

 

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13
416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

2021-09-02. Bengt Viknander, Peter Nielsen, Andreas Edwall, Magnus Dahlström, Patrik Wikand, Peder Lfqvist, Christer Olausson, Jan Brügge