Möten 2023

Möten 2023

Årsstämma 2023 lördag 20 maj kl. 11.00 och allmän stämma torsdag 5 oktober kl. 18.30. Kallelse via mail kommer i god tid före. Den som vill ha kallese via brev meddelar detta via anmälan här.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.