Möten 2024

Årsmöte Lördagen den 27 april. Vi ses ombord på MS Trubaduren kl. 11.00. --------- Städdag Lördagen den 4 maj. Vi ses på på Smedstorp/Bäckaviken kl. 10.00 Kallelse kommer i god tid via mail.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.