Möten 2022

Årsmöte våren 2022

Datum inte bestämt ännu. Kallelse kommer via mail, eller brev på posten om Du inte har mail.

Föreningsmöte hösten 2022

Preliminärt 22 september 2022 kl. 18.30 ombord på SS Marieholm.

Årsmöte 2022 Ännu ej fastställd.

Föreningsstämma PRELIMINÄRT Torsdag 22 september 2022 kl. 18.30 ombord på Marieholm.

Fastställda tider och övrig information meddelas via e-mail, hemsidan och Facebook samt brev till de som inte är uppkopplade inför respektive möte.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.