Möten 2024

Torsdagen 10 oktober kl. 18.30 sker 2024-års höststämma med middag ombord på MS Marieholm Alla medlemmar är välkomna. Anmälan senast en vecka före. Kallelse kommer att skickas med mail.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.