Möten 2023

Möten 2023

Årsstämma 2023 prel 20 maj kl. 11.00 och allmän stämma prel. 5 oktober kl. 18.30. Bestämda datum kommer att meddelas i god tid.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.