Möten 2021

Nästa föreningsmöte 2021

23 september kl. 18.30 ombord på SS Marieholm
Kallelse kommer två veckor före via mail samt brev på posten till de som inte har mail. VÄLKOMNA!

Nästa årsmöte våren 2022

Kallelse kommer via mail, eller brev på posten om Du inte har mail.

Föreningsstämma: preliminärt torsdag 23 september 2021. Vi hoppas nu på möte och fest ombord på Marieholm. Information kommer…..

Anmälan till mötena är alltid obligatoriskt en vecka före till seacapt@seacapt.se

Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möte. Det blir 19 juni kl. 11.00

Här anmäler Du Dig till möten

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.