Möten

Årsmöte

2021 juni

Digitalt via ZOOM. Dator, padda eller mobiltelefon behövs.
X:a årsmöte

Möte:

Prel. torsdagen 23 september 2021

Föreningsstämma

Årsmötet den 17 april 2021 beslutade att ett extra möte skall hållas när den ekonomiska redovisningen är klar. Vi satsar på juni. Allt är försenat pga att revisionsfirman blivit drabbad av Covid-19. På det mötet kommer även frågan om ansvarsfrihet och val att vara med.

Städdagen på  Smedstorp blir i år inte organiserad. Men välkomna till Smedstorp och fråga då Kristina om Ni kan göra något. Vi renoverar stora huset under våren.

Föreningsstämma: preliminärt torsdag 23 september 2021. Vi hoppas nu på möte och fest ombord på Marieholm. Information kommer…..

Anmälan till mötena är alltid obligatoriskt en vecka före till seacapt@seacapt.se

Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möte.

Här anmäler Du Dig till möten

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.