Möten 2022

Föreningsmöte hösten 2022

Torsdagen den 22 september 2022 kl. 18.30 med middag ombord på SS "Marieholm" vid kaj. Kallelse kommer till alla medlemmar.

Här anmäler Du Dig till möten eller meddelar Din epostadress

Anmälan till mötena, när de är bestämda, är obligatorisk senast en vecka före till Föreningen.

Tider och övrig information meddelas till medlemmar och även på hemsida och facebook.