Nyheter

Matrikel

Flaggnummer 2 februari 2023 1 1529 Olsson, Sune 2 1531 Stranne, Bengt 3 1534 Larsson, Stig 4 1536 Bodin, Torkel 5 1538 Granath, Lennart 6

Läs mer »

Pensioner

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.För

Läs mer »

Protokoll, information mm

              Protokoll från allmänt möte 22:e september 2022 ombord SS  Marieholm. 68 medlemmar hälsades välkomna av föreningens ordförande. Jan Brügge valdes till mötesordförande och Andreas

Läs mer »

Vi träffas på stämmor år 2023

Lördag 20 maj och Torsdag 5 oktober. Kallelser kommer via mail.