Nyheter

Matrikel 2019

Flaggnummer och namn från 2019-12-31 1733 Abrahamsson, Bernt 1803 Abrahamsson, Sven 1760 Ahlbom, Hans 1879 Ahlman, Tryggve 2161 Ahlstrand, Mats 1895 2098 Alexanderson, Peter 2307

Läs mer »

Pensioner

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.För

Läs mer »

Protokoll, information mm

              Protokoll från allmänt möte 22:e september 2022 ombord SS  Marieholm. 68 medlemmar hälsades välkomna av föreningens ordförande. Jan Brügge valdes till mötesordförande och Andreas

Läs mer »

Vi träffas på stämmor år 2023

Preliminärt 20 maj och 5 oktober. Kallelser kommer.