Medlemskap

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständigt sjökaptensexamenslutbetyg. Vid inträde i föreningen får man inte vara äldre än 45 år.

Inträde i föreningen söks hos styrelsen. Lämna uppgift om ditt namn,  emailadress, personnummer, civilstånd och bostadsort, examensår samt för gift person även makes/makas personnummer. Även namn på medlemmen som rekommenderar Dig.

Man betalar in valfritt en gång per år antingen  SEK 600, 1 200 eller 1 800 som pensionsavgift.

Inbetalningen sker årligen förskottsvis före januari månads utgång till Bankgiro 376–2986 med angivande av flaggnummer och namn.

OBS! Pensionsavgiften är från 2016 inte längre avdragsgill.

Vid 65 års ålder betalas sedan den årliga pensionen ut den 1 mars varje år till anmält konto. 30 % dras i skatt. (I vissa fall kan Du ta ut Din pension redan från 60 års ålder)

Endast gift maka/make eller barn fram till högst 18 år har rätt till efterlevande-pension från vår pensionskassa. 

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13,  416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap!

Fyll i formuläret här nedan eller skicka in dessa uppgifter via post.

  1. Namn
  2. Personnummer
  3. Civilstånd
  4. Makas/makes namn och personnummer
  5. Adress
  6. Telefonnummer
  7. E-mailadress
  8. Examensåret för fullständig svensk sjökaptensexamen
  9. Nuvarande sysselsättning

Till postadress: 
Styrelsen för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa
N. Gubberogatan 13 416 63 Göteborg