Medlemskap

Inträde såsom medlem i föreningen kan vinnas av alla i Västra Götalands- och Hallands län bosatta examinerade sjökaptener med svensk fullständigt sjökaptensexamenslutbetyg. Medlemskap i föreningen skall ske innan fyllda 45 år.

Inträde i föreningen söks hos styrelsen. Lämna uppgift om ditt namn,  emailadress, personnummer, civilstånd och bostadsort, examensår samt för gift person även makes/makas personnummer. Även namn på en medlem som rekommenderar Dig.

Man betalar in valfritt en gång per år antingen  SEK 600, 1 200 eller 1 800 som pensionsavgift.

Inbetalningen sker årligen förskottsvis före januari månads utgång till Bankgiro 376–2986 med angivande av flaggnummer och namn.

OBS! Pensionsavgiften är från 2016 inte längre avdragsgill.

Vid 65 års ålder betalas sedan den årliga pensionen ut den 1 mars varje år till anmält konto. 30 % dras i skatt. (I vissa fall kan Du ta ut Din pension redan från 60 års ålder, fråga kassören hur det går till.)

Endast gift maka/make eller barn fram till högst 18 år har rätt till efterlevande-pension.

Adress:
Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening
N Gubberogatan 13,  416 63 Göteborg

Telefonsvarare:
0702 801 947

E-mail:
seacapt@seacapt.se

Så här blir Du medlem:

Välkommen att ansöka om medlemskap!
Fyll i digitala formuläret till höger:
 1. Namn
 2. Förnams tilltalsnamn
 3. E-post
 4. Adress
 5. Telefon
 6. Personnummer
 7. Gift/ogift?
 8. Makes/Makas namn
 9. Makes/Makas personnummer
 10. Avlagt fullständig sjökaptensexamen. År?
 11. Vem av våra medlemmar som rekommenderar Dig?
 12.  Har Du fyllt 45 år? Då funkar det inte, tyvärr.