Stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

Årsmötet beslutade den 17 april 2021 att antaga nya stadgar. Dessa skall nu verifieras av Finansinspektionen innan vi kan börja använda dom.

Klicka på på bilden för att förstora den.