Matrikel

Namnordning 7 oktober 2022 Flaggnummer 7 oktober 2022 1733 Abrahamsson, Bernt 1803 Abrahamsson, Sven 1760 Ahlbom, Hans 1879 Ahlman, Tryggve 2161 Ahlstrand, Mats  2098 Alexanderson, Peter 2307 Algotsson, Henric 2289 Anderberg, Cristopher 1923 Andersson, Bengt 2122 Andersson, Claes 2158 Andersson, Dan-Erik 2136 Andersson, Daniel 1970 Andersson, Leif 1868 Andersson, Mats 2154 Andersson, Niklas 2005 Andersson, Sten 2152 […]

Pensioner

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %. Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur […]

Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg 2022

     Stadgar för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening   Finansinspektionen godkänner stadgarna för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening, org.nr 857201–5298, och ger föreningen tillstånd att från och med den 5 september 2022 driva den försäkringsrörelse som anges i stadgarna. Registrerad av Bolagsverket 2022-09-16 (R365591/22)   Företagsnamn och ändamål § 1 Föreningens företagsnamn är Sjökaptenernas i Göteborg […]