Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg 2022

   STADGAR. Vi håller på att omarbeta stadgarna 2022 med hjälp av Finansinspektionens jurister och direktiv. Styrelsen m.fl. har enhälligt antaget de nya stadgarna. Denna procedur är för att vi sedan skall kunna bli godkända som en försäkringsförening av Finansinspektionen och Bolagsverket. Uppdaterad 10 juni 2020 Detta är det slutgiltiga förslaget: Stadgar för   Sjökaptenernas […]

Protokoll, information mm

Protokoll stämma bara för att godkänna nya stadgar.  Fredag 10 juni 2022 kl. 12.00 Plats: Kontoret  Närvarande: 7 medlemmar Jan Brügge utsågs till stämmoordförande. Peter Nielsen utsågs till sekreterare. Lars Ericsson och Magnus Dahlström utsågs till justerare. Godkändes att kallelsen var utlyst i behörig ordning. Beslutades enhälligt att anta nya stadgeförslaget som bifogas. Beslutades att […]