Protokoll, information mm

PROTOKOLL 2021-09-23 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Skeppsredare Wilh. R. Lundgrens minnes- och donationsfond Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp ” Sjökaptensföreningen i Göteborg ” Föreningsstämma ombord S/S Marieholm Antal deltagare: 44 st   1.                            Föreningsstämman öppnas 2.                            Ordförande för stämman väljs: Jan Brügge 3.                            Sekreterare för stämman väljs: Peter Nielsen 4.                            Två justerare väljs: […]

Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet.  Till Finansinspektionen för godkännande.   Firma och ändamål1an § 1 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening skall driva en pensionskassa och har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.   Inträde […]

Föreningens ordinarie möten år 2022

KOMMANDE MÖTEN: Årsmöte 2022 Preliminärt 9 april kl. 11.00 ombord på en skärgårdsbåt Föreningsstämma 2022 Preliminärt 22 september kl. 18.30 ombord Marieholm vid kaj    Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möte Bokas via denna sidan: https://seacapt.se/moten/#anmalmig