Revisionsrapporter

Revisionsrapporter för Pensionskassan, Donationsfonden, Minnesfonden och Stiftelsen Smedstorp 2020

Protokoll, information mm

Inlägg 2021-06-19 PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande 2. Mötesordförande, sekreterare och justerare utses: Ordf. Jan Brügge, Sekr. Peter Nielsen, Just. Björn Molin 3. Årsredovisningen redovisades. 4. Revisionsberättelserna, dragning av kassör Joakim Svedung: a. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening b. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond c. Donationsfonden 5. […]

Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet.  Till Finansinspektionen för godkännande.   Firma och ändamål1an § 1 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening skall driva en pensionskassa och har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.   Inträde […]