Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg 2022

     Stadgar för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening   Finansinspektionen godkänner stadgarna för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening, org.nr 857201–5298, och ger föreningen tillstånd att från och med den 5 september 2022 driva den försäkringsrörelse som anges i stadgarna. Registrerad av Bolagsverket 2022-09-16 (R365591/22)   Företagsnamn och ändamål § 1 Föreningens företagsnamn är Sjökaptenernas i Göteborg […]