Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet.  Till Finansinspektionen för godkännande.   Firma och ändamål1an § 1 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening skall driva en pensionskassa och har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.   Inträde […]

Föreningens ordinarie möten år 2021

KOMMANDE MÖTEN: Årsmöte 2022 -våren, ännu ej fastställd. Föreningsstämma 2022 PRELIMINÄRT – ombord Marieholm vid kaj den 22 september 2022 kl. 18.30.    Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möte Bokas via denna sidan: https://seacapt.se/moten/#anmalmig