Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg 2022

   STADGAR. Vi håller på att omarbeta stadgarna 2022 med hjälp av Finansinspektionens jurister och direktiv. Styrelsen m.fl. har enhälligt antaget de nya stadgarna. Denna procedur är för att vi sedan skall kunna bli godkända som en försäkringsförening av Finansinspektionen och Bolagsverket. Uppdaterad 10 juni 2020 Detta är det slutgiltiga förslaget: Stadgar för   Sjökaptenernas […]