Nya stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

   STADGAR   för Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening. Antagna 2021-04-17 på årsmötet. Till Finansinspektionen för godkännande.   Firma och ändamål1an § 1 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening skall driva en pensionskassa och har till ändamål att av föreningens medel enligt efterföljande bestämmelser till medlemmar av föreningen, deras änkor/änkemän och minderåriga barn utdela årliga pensioner.   Inträde […]

Föreningens ordinarie möten år 2021

      Föreningsstämma. Nu har vi preliminär-bokat vi möte ombord Marieholm den 23 september 2021! Städdagen på  Smedstorp blir i år inte organiserad. Men välkomna till Smedstorp och fråga då Kristina om Ni kan göra något. Vi renoverar stora huset under våren/sommaren 2021.   Anmälan till mötena är alltid obligatoriskt  till seacapt@seacapt.se Fastställda tider […]