Protokoll, information mm

Inlägg 2021-06-19 PROTOKOLL 2021-06-19 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande 2. Mötesordförande, sekreterare och justerare utses: Ordf. Jan Brügge, Sekr. Peter Nielsen, Just. Björn Molin 3. Årsredovisningen redovisades. 4. Revisionsberättelserna, dragning av kassör Joakim Svedung: a. Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, understödsförening b. Wilh. R. Lundgrens Minnesfond c. Donationsfonden 5. […]