Matrikel

21 mars 2023. Flaggnummer först (till vänster i dator) och Bokstavsordning efter (till höger i dator) 1 1529 Olsson, Sune 2 1531 Stranne, Bengt 3 1534 Larsson, Stig 4 1536 Bodin, Torkel 5 1538 Granath, Lennart 6 1545 Funck, Nils 7 1550 Bennmo, Börje 8 1555 Strömberg, Lars 9 1560 Jakobsen, Eigil 10 1567 Mattsson, […]

Pensioner

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %. Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur […]

Protokoll, information mm

              Protokoll från allmänt möte 22:e september 2022 ombord SS  Marieholm. 68 medlemmar hälsades välkomna av föreningens ordförande. Jan Brügge valdes till mötesordförande och Andreas Edvall till mötessekreterare Till Justeringsmän valdes Lars Ericsson och Henrik Bergdén Mattias Yttring och Piere Trygg presenterade sig som deltagare för första gången. Ordföranden Information om historik och vägen till […]