Matrikel

12 nov 2023. Flaggnummer först (till vänster i dator) och Bokstavsordning efter (till höger i dator) 1 1529 Olsson, Sune 2 1531 Stranne, Bengt 3 1534 Larsson, Stig 4 1536 Bodin, Torkel 5 1538 Granath, Lennart 6 1550 Bennmo, Börje 7 1555 Strömberg, Lars 8 1560 Jakobsen, Eigil 9 1567 Mattsson, Kent 10 1575 Kaing, […]

Pensioner

Uppdaterad 2020/2021/2022 Sjökaptensföreningens Pensionskassa: Alla medlemmar är garanterade en pension på 6 % av ett pensionstal som är framräknat efter hur mycket som är inbetalt.För varje medlems år utöver 20, ökas den garanterade pensionen med 0,1 % till maximalt 6,5 %. Utöver detta så får varje medlem en tilläggspension (återbäringsränta) som är beroende av hur […]

Stämmohandlingar

Seacapt 2023 Årsredovisning. Klicka här. Protokoll årsstämma 4 maj 2024 ombord MS Trubaduren på en skärgårdstur. ÅRSSTÄMMA SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA 2024-05-04 Motet öppnas Val av stämmoordförande: Magnus Dahlström Upprättande av röstlängd (närvarande samt fullmakter): 51 ledamöter Val av två justerare for stämmans protokoll: Lennart Höglund och BertiI Hammargren Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse for […]