Protokoll, information mm

PROTOKOLL 2021-09-23 Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening Skeppsredare Wilh. R. Lundgrens minnes- och donationsfond Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp ” Sjökaptensföreningen i Göteborg ” Föreningsstämma ombord S/S Marieholm Antal deltagare: 44 st   1.                            Föreningsstämman öppnas 2.                            Ordförande för stämman väljs: Jan Brügge 3.                            Sekreterare för stämman väljs: Peter Nielsen 4.                            Två justerare väljs: […]