Protokoll, information mm

Protokoll stämma bara för att godkänna nya stadgar.  Fredag 10 juni 2022 kl. 12.00 Plats: Kontoret  Närvarande: 7 medlemmar Jan Brügge utsågs till stämmoordförande. Peter Nielsen utsågs till sekreterare. Lars Ericsson och Magnus Dahlström utsågs till justerare. Godkändes att kallelsen var utlyst i behörig ordning. Beslutades enhälligt att anta nya stadgeförslaget som bifogas. Beslutades att […]