Protokoll från årsmötet 17 april 2021

PROTOKOLLÅRSMÖTE  SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA  2021-04-17 Närvarande 17 medlemmar digitalt via ZOOM Mötet öppnas av föreningens ordförande Följande valdes till: Mötesordförande Jan Brügge, sekreterare Peter Nielsen, justerare Peder Lafqvist och Lennart Granath. Frågan om mötets kallelse är stadgeenligt: Ja Årsredovisningen redovisas: Pga Covid-19 är detta ej klart och skjuts fram. Revisionsberättelserna redovisas: Pga Covid-19 är […]

Stadgar för Sjökaptensföreningen i Göteborg

Årsmötet beslutade den 17 april 2021 att antaga nya stadgar. Dessa skall nu verifieras av Finansinspektionen innan vi kan börja använda dom. Klicka på på bilden för att förstora den.

Föreningens ordinarie möten år 2021

Årsmötet den 17 april 2021 beslutade att ett extra digitalt årsmöte skall hållas när den ekonomiska redovisningen är klar. Vi satsar på juni. Vi kommer att kalla till detta mötet endast via email. Allt är försenat pga att revisionsfirman blivit drabbad av Covid-19. På detta möte kommer även frågan om ansvarsfrihet och val att vara […]