Föreningens ordinarie möten år 2021

Årsmötet den 17 april 2021 beslutade att ett extra digitalt årsmöte skall hållas när den ekonomiska redovisningen är klar. Vi satsar på juni. Vi kommer att kalla till detta mötet endast via email. Allt är försenat pga att revisionsfirman blivit drabbad av Covid-19. På detta möte kommer även frågan om ansvarsfrihet och val att vara med.

Städdagen på  Smedstorp blir i år inte organiserad. Men välkomna till Smedstorp och fråga då Kristina om Ni kan göra något. Vi renoverar stora huset under våren.

Föreningsstämma: preliminärt torsdag 23 september 2021. Vi hoppas nu på möte och fest ombord på Marieholm. Information kommer…..när vi vet bättre!

Anmälan till mötena är alltid obligatoriskt en vecka före till seacapt@seacapt.se

Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möte.