Föreningsstämma. Nu har vi preliminär-bokat vi möte ombord Marieholm den 23 september 2021!

Städdagen på  Smedstorp blir i år inte organiserad. Men välkomna till Smedstorp och fråga då Kristina om Ni kan göra något. Vi renoverar stora huset under våren/sommaren 2021.

 

Anmälan till mötena är alltid obligatoriskt  till seacapt@seacapt.se

Fastställda tider och övrig information meddelas framförallt  via  e-mail, hemsidan och Facebook inför respektive möteN