SJÖKAPTENSFÖRENINGEN I GÖTEBORG

image001

Välkommen till

SJÖKAPTENERNAS I GÖTEBORG PENSIONSKASSA, UNDERSTÖDSFÖRENING

 

 

image005

image006

image007

image008

image009

image010

image011

image012

Adress:

  Sjökaptenernas i Göteborg Pensionskassa, Understödsförening   

N Gubberogatan 13

416 63 Göteborg

 

Telefon: 0702-801947

E-mail:  seacapt@seacapt.se

 

Org.nr: 857201-5298

 

E-mail

Den medlem som i framtiden vill ha utskick och meddelande från Sjökaptensföreningen skall meddela via seacapt@seacapt.se 

  Namn, flaggnummer och e-mailadress.
  Vore tacksamt om detta sker snarast
.

 

 Adressändringar

Det är mycket viktigt att alla medlemmar meddelar adressändringar direkt till föreningen, Klicka här och skicka ett mail direkt till sekreteraren.

 

Föreningsmöten

 

Föreningen har två ordinarie möten varje år.

Ett årsmöte på våren och ett allmänt möte på hösten.

 

Datum och Tid för mötena. Klicka här. 

 

Nuvarande verksamheter

Föreningen bedriver en omfattande verksamhet i olika former. Dels genom pensioner enligt stadgar och grundidé med därtill hörande administration och fondförvaltning, dels genom förvaltning och uthyrning av fritidsanläggningen Smedstorp samt föreningens båda fastigheter på Norra Gubberogatan i östra Göteborg.

 

Fastigheterna i Göteborg förvaltas och uthyres av föreningens tillhöriga ”Wilh R Lundgrens Minnesfond”. Org.nr. 857201–5298

 

Fritidsanläggningen Smedstorp i Hällingsjö förvaltas och uthyres av ”Stiftelsen Wilh R Lundgrens minnesfond Smedstorp”. Org. Nr. 802478–2206

 

Erhållna pensioner och bidrag i form av subventioner har idag inte samma betydelse som i föreningens tidiga historia, men kan dock i många fall bidra till att på ett inte oväsentligt sätt höja livskvaliteten för medlemmarna. En annan viktig del härvidlag, är den möjlighet som vid möten och sammankomster ges att träffa kollegor och likasinnade under trevliga och gemytliga former. 

 

Antal medlemmar 31 december 2018

630 medlemmar. Därav 338 aktiva samt 345 pensionärer inkl. 53 änkor/barn som får pension.

 

Medlemmarnas namn samt aktuella stadgar finns i en matrikel som normalt utges vart femte år. Nästa utgåva kommer år 2020.

 

Uppdaterad av webmaster 2019-08-19